Facebook Youtube PZKS

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


DROGI RODZICU!

Jeżeli niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego dziecka, a nie rozpoczęło ono jeszcze nauki w szkole to pragniemy zainteresować Cię zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.
Zajęcia te mają na celu stymulację psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili zauważenia niepokojącego zachowania do momentu podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie rozwoju zapewnia także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom w nabywaniu przez nich umiejętności pracy i postępowania z dzieckiem. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra: psycholodzy, pedagodzy z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki, logopedzi i rehabilitanci.
Warunkiem jest pozyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

OFERTA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
Konsultacje oraz diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna,
Rehabilitacja ruchowa, fizykoterapia - hydroterapia, Terapia pedagogiczna, wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka,
Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej (SI),
Zajęcia z zakresu terapii ręki,
Stymulacja polisensoryczna , zajęcia w sali doświadczania świata,
Zajęcia prowadzone są metodami Ruchu Rozwijającego, Weroniki Sherborne, Metodą Dobrego Startu, Programami Aktywności M.Ch. Knillów,terapii wg. Affolter oraz metodą behawioralną,
Konsultacje i wsparcie rodziców w procesie terapii dziecka oraz pielęgnacji, opieki, stymulacji rozwoju i usprawniania w warunkach domowych.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ BEZPŁATNIE.

Pliki do pobrania