Facebook Youtube PZKS

Pożegnanie


29.01.2024

W dniu 29 stycznia, z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wychowanka, Krzysztofa Piekarskiego. Łączymy się w bólu z Mamą Krzysia, Panią Krystyną Piekarską i na Jej ręce przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia. Jednocześnie informujemy, iż Msza pogrzebowa odbędzie się 2 lutego o godzinie 9:30 w Parafii p.w. Św. Leona w Wejherowie, przy ul, 3-go Maja 19. Msza będzie poprzedzona Różańcem o godzinie 9:00. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Wejherowie.