Facebook Youtube PZKS

Procedura przyjęcia wychowanka do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego


Po otrzymaniu Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic (opiekun prawny) powinien dostarczyć do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie:
Wniosek o wydanie skierowania dziecka do naszej szkoły.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawione przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.

Po otrzymaniu w/w skierowania, rodzice proszeni są o dostarczenie do naszej placówki następującej dokumentacji:
Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zdjęcie dziecka (do legitymacji szkolnej).

Po otrzymaniu skierowania Rodzice mają prawo ubiegać się o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły. W tym celu należy dostarczyć następujące dokumenty do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta / Gminy, odpowiednim do miejsca zamieszkania:
Podanie Rodziców do Wydziału Edukacji, odpowiednim do swojej gminy, z prośbą o zapewnienie dowozu dla niepełnosprawnego dziecka.
Skierowanie do szkoły wydane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia ucznia do szkoły oraz przyznania bezpłatnego dowozu można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15.30.
58 671 07 19