Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Rumi

Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rumi
Gimnazjum nr 3 w Rumi
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi


Aktualności

Dyrektor i nauczyciele

Zasady przyjęcia uczniów

Oferta edukacyjna

Prezentacja klas i grup

Przetargi

Kontakt


    Procedura przyjęcia ucznia do szkołyPo otrzymaniu Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, Rodzic ( opiekun prawny ) powinien dostarczyć do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie:
1. Wniosek o wydanie skierowania dziecka do naszej szkoły: wniosek do pobrania ---> Wniosek

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawione przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną

Po otrzymaniu w/w skierowania, Rodzice proszeni są o dostarczenie do naszej placówki następującej dokumentacji:

1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. Zdjęcie dziecka ( do legitymacji szkolnej )

Po otrzymaniu skierowania Rodzice mają prawo ubiegać się o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły.
W tym celu należy dostarczyć następujące dokumenty do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta / Gminy, odpowiednim do miejsca zamieszkania:

1. Podanie Rodziców do Wydziału Edukacji, odpowiednim do swojej gminy, z prośbą o zapewnienie dowozu dla niepełnosprawnego dziecka,

2. Skierowanie do szkoły wydane przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie

3. Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje na temat przyjęcia ucznia do szkoły oraz przyznania bezpłatnego dowozu można uzyskać w sekretariacie szkoły.
Czynny codziennie w godz. 08.00 - 14.30
Tel/Fax: +48 586 710 719Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego,
ul. Sobieskiego 279,
84-200 Wejherowo
tel.(58) 672-29-32, (58) 672-22-05
e-mail: sosw@2com.pl, e-mail: korczak5@wp.pl