Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi

www.orw.republika.pl title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę
Dyrektor i nauczyciele

Zasady przyjęć uczniów

Metody naszej pracy

Wnioski i dokumenty

Kontakt


Wnioski i dokumenty do pobrania


Procedury bezpieczeństwa
1. Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych ------>2.Wykaz instytucji i osób do których można się zwrócić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej ------->3. Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi i Szkoły Podstawowej nr 2 w Rumi, w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych:
aktualizacja z dnia 23.05.2019r.


Zgoda na uczestnictwo w zajęciach hipoterapii
Zgoda na uczestnictwo zajęciach hipoterapii w programie WORD ------> Zgoda
aktualizacja z dnia 09.09.2014r.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
Dla wszystkich zainteresowanych, do pobrania, udostępniony zostaje druk Wniosku o przyznaniu świadczenia socjalnego.

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w programie WORD ------> Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w programie WordPad ------> Wniosek


aktualizacja z dnia 15.04.2013r.

Wniosek o wydanie skierowania dziecka do naszej placówki

Wniosek o wydanie skierowania dziecka do naszej szkoły:

wniosek do pobrania ---> Wniosek