Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi


Zasady przyjęć uczniów

Oferta edukacyjna

Kontakt

ostatnie dni lata-malowanie świata


Procedury bezpieczeństwa


Procedury bezpieczeństwa
1.Wykaz instytucji i osób do których można się zwrócić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej ------->2. Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi i Szkoły Podstawowej nr 2 w Rumi, w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych:
aktualizacja z dnia 30.09.2019r.